Festival je specificky zaměřen na klasickou, českou a slovenskou trampskou píseň.
Koná se každoročně v Horním Jelení běžně v posledním celém květnovém víkendu.
Přesný termín konání festivalu je vždy zveřejněn s dostatečným předstihem jednak na tomto webu a jednak v trampských mediích.

ÚVOD:

1. Soutěže se může účastnit hudební skupina s minimálním počtem 3 členů, a to soutěžně nebo mimo soutěž.

SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA:

2. V soutěži se hrají 3 trampské písně s českým nebo slovenským textem, z nichž jedna povinná, která byla složena do r. 1950, dle vlastního výběru. Písně mohou být v různé kombinaci jako např. jedna do r. 1950, jedna do r. 1970 a jedna moderní trampská, nebo jedna do roku 1950 a dvě moderní trampské nebo všechny tři do roku 1950 atd.

3. Skupiny hrají v předkolech 4 písně (první z nich je nesoutěžní pro nastavení zvukaře), další tři jsou soutěžní, podle bodu 2.

4. Ve finále se hrají 3 soutěžní trampské písně s českým nebo slovenským textem. Postupující skupina do finále musí pozměnit své soutěžní písně za dodržení předpokladu, že jedna z nich bude složena do r.1950 a další dvě budou také trampské.

5. Skupina, která nezahraje v předkole "povinnou" píseň podle bodu 2. nemůže postoupit do finále.

6. Skupina, která nezahraje ve finále "povinnou" píseň podle bodu 2. nebude porotou hodnocena.

7. V pátek od 17,30 - 19,30 hod. probíhá na ubytovacím prostoru prezentace skupin. Pro případné problémy se zpožděním je k dispozici do 20.00 hod. tel. 720 272 785. U pátečního ohně se hraje v pořadí, v jakém se skupiny zaprezentují. Počet hraných písní bude stanoven dle počtu přihlášených skupin, nemusí být totožné s připravenými písněmi pro soutěž. Představit se u tohoto ohně je kamarádskou slušností a neúčast by měla být řádně omluvena. Skupina nemusí vystupovat v kompletním složení.

8. Hrací pořadí skupin do sobotního I. a II. předkola bude losováno zástupci skupin při prezentaci v pátek na ubytovacím prostoru od 17.30 - 19.30 hod.

9. Soutěž se skládá ze dvou předkol, ze kterých vybere porota do večerního finále nejlepší skupiny. Další dvě skupiny do finále (z každého předkola 1 skupinu) vyberou diváci svým hlasováním. Diváci hlasují průběžně samostatným hlasovacím lístkem I. nebo II. předkola. Ve finále i předkolech probíhá soutěž skupin.

10. Ve večerním finále budou diváci hlasovat svými hlasy o cenu diváka finálovým hlasovacím lístkem. Skupina nemusí být účastníkem finále, ale volit lze i skupinu, která hrála v předkolech.

11. Hrací pořadí skupin ve finále bude vylosováno zástupci skupin ihned po skončení II. předkola, kdy budou vyhlášeny postupující skupiny do finále.

12. Po skončení jednotlivých předkol a finále, mají možnost zástupci skupin konzultovat své výkony se členy poroty.

13. Vítězné skupiny z finále přidávají po vyhlášení výsledků takto:
skupina na 2. a 3. místě - minimálně dvě písně
skupina na 1. místě - tři písně plus případný přídavek.

14. Vítězné skupině bude předána putovní placka s vypáleným novým vítězem. Tuto placku je povinna skupina za rok vrátit pořadatelům v pátek u prezentace, nebo v případě neúčasti ji zaslat 14 dnů před festivalem pořadatelům.

15. Vítězná skupina se důstojně rozloučí s festivalem v neděli v 10:00 hodin dopoledne na ubytovacím prostoru u příležitosti spuštění festivalové vlajky.

NESOUTĚŽNÍ PRAVIDLA:

16. Festivalu se může zúčastnit skupina, která se řádně přihlásí a výslovně uvede, že nechce soutěžit. Takto přihlášené skupiny vystoupí v samostatném bloku nebo podle pokynů pořadatelů za stejných technických podmínek jako skupiny soutěžní. Ve svém vystoupení zahrají 1 + 3 trampské české nebo slovenské písně vlastní nebo převzaté tvorby. Nesoutěžní skupiny mohou vystoupit u pátečního ohně pouze v případě volné časové kapacity po domluvě s pořadateli.

17. Nesoutěžní skupiny nejsou hodnoceny porotou. Hodnotí je však diváci, stejně jako skupiny soutěžní. Jedna, diváky nejlépe hodnocená skupina (s nejvyšším počtem hlasů), má právo vystoupit v úvodu finálové části večera za stejných podmínek, jako skupiny soutěžní. Ani tento výkon nebude hodnocen a skupina bude pouze vedena a prezentována jako nesoutěžní vítěz diváků.

18.Nesoutěžní skupiny budou do programu festivalu zařazovány podle pořadí došlých přihlášek, avšak pouze do plné časové kapacity festivalu v pořadí za skupinami soutěžními. Bude-li kapacita festivalu naplněna skupinami soutěžními, bude nesoutěžní kategorie pro daný ročník zrušena a přihlášené nesoutěžní skupiny vyrozuměny

OSTATNÍ PRAVIDLA:

19. Vyplněním a odesláním přihlášky vyjadřuje skupina souhlas s případným pořízením záznamu nebo přímého přenosu jejího vystoupení ve všech kolech FTP, pořadatelem sjednaným audio, či video médiem. Případný nesouhlas se záznamem svého vystoupení musí skupina písemně, či jiným prokazatelným způsobem oznámit pořadateli.

20. Z důvodů nenarušování celé akce, žádají pořadatelé všechny účastníky o vypnutí mobilních telefonů.

21. Každý účastník festivalu má možnost své připomínky, kritiku a návrhy zapsat do knihy přání a stížností, která je k dispozici účastníkům.

22. Prodej písniček, sborníčků a ostatních předmětů souvisejících s trampskou a tábornickou tématikou bude umožněn po domluvě s pořadateli.

K.F.T.P.