45. ročník Festivalu trampských písní

Pokyny pro porotu

Základní obecná pravidla:

Porotci napomáhají dodržení pravidel a udržení tradičního stylu Festivalu trampských písní v Horním Jelení.

"Tradičním stylem FTP" se rozumí způsob, jak Festival již desítky let probíhá, včetně všech jeho tradičních prvků. Kapely ve festivalové soutěži hrají trampské písně, čímž naplňují cíl festivalu – udržují trampskou píseň „živou“ v povědomí posluchačů různých generací. Za tímto účelem jsou nastavena různá pravidla a podmínky pro kapely (např. zařazení „povinné“ písně s datem vzniku do roku 1950, udržení trampského žánru) a zároveň pro porotce.

Pořadatelé vybírají porotce nejen kvůli jejich znalostem, přehledu a osobním schopnostem, ale i proto, aby byli schopni vyjádřit a obhájit vlastní kvalifikovaný názor na své hlasování.
Od porotce očekáváme, že dodrží odborné nezaujaté objektivní hodnocení a nenechá se během soutěže ovlivnit jakýmikoliv cizími názory.


Při rozhodování o kvalitách skupin má porota absolutní pravomoc a jeve svém rozhodování naprosto suverénní. Nemusí se ohlížet na nikoho a nic, mimo soutěžních pravidel Festivalu a vlastních odborných hodnocení a názorů.

Pořadatelé se zavazují, že v průběhu festivalové soutěže nebudou do rozhodování poroty žádným způsobem zasahovat, ani ji ovlivňovat.

 
Konkrétní pokyny 2021

V průběhu května 2021 budou zveřejněny na veřejném YouTube kanále KFTP videonahrávky kapel, každá kapela zahraje tři trampské písně.

1. Porotce si vyslechne nahrávky všech kapel a jejich výkony bodově ohodnotí, hodnocení je výsledkem jeho vlastního názoru.
Porotci vyplňují své hodnocení v Google formuláři, který jim bude zaslán pořadatelem.
Konečné pořadí kapel je určeno součtem bodového hodnocení všech porotců.
Členové poroty konečné výsledky hlasování respektují.

Poznámka: Očekáváme, že videonahrávky kapel se budou svou technickou kvalitou a provedením různit, což Vám bude do jisté míry komplikovat práci. Tento fakt se budeme snažit do určité míry ovlivnit ještě před oficiálním zveřejněním úpravou videonahrávek profesionálním zvukařem. Vaším úkolem není hodnotit technickou kvalitu nahrávky, ale hudební provedení písní a celkový dojem, který na Vás kapela svým vystoupením udělala.

2. Porotce vyhodnotí 3 nejlépe zahrané "povinné" písně s datem vzniku do r. 1950.
Splnění podmínek povinné písně kontroluje dramaturg festivalu při obdržení přihlášky.

Porotce vybírá 3 písně, které jsou dle jeho názoru kapelami nejlépe zahrané, a přidělí jim body. Konečnou vyhlášenou nejlepší písní do 50. let bude ta, která obdrží nejvíce bodů.

3. Porotce vyhodnotí 3 autorské písně z vlastní tvorby kapel, které se mu nejvíce líbí.
"Autorskou písní" se rozumí píseň, která reprezentuje vlastní autorskou písňovou tvorbu skupiny. Tím, že porota při hodnocení skupin přihlíží i k autorské tvorbě, oceňuje a zvýrazňuje přínos autorské tvorby kapel pro oblast soudobé trampské písně.

Porotce vybírá 3 písně z vlastní tvorby kapel, které se mu nejvíce líbí,
a přidělí jim body. Konečnou vyhlášenou nejlepší autorskou písní bude ta, která obdrží nejvíce bodů.


4. Porotce vyhodnotí 3 nejlepší hudebníky.
Porotci vybírají 3 z hudebníků, kteří se jim zdáli nejlepší a nejzajímavější a přidělí jim body. Konečným nejlepším vyhlášeným hudebníkem bude ten, který obdrží nejvíce bodů.


5. Porotce vyhodnotí 3 nejlepší zpěváky či zpěvačky.
Porotci souběžně při vystoupení skupin hodnotí i jednotlivé zpěváky(-čky) soutěžících kapel a vyberou tři z nich, jejichž výkon je zaujal a zdál se jim nejlepší a nejzajímavější, přidělí jim body. Konečným nejlepším vyhlášeným zpěvákem bude ten, který obdrží nejvíce bodů.


Porotci se zavazují, že odešlou své hodnocení prostřednictvím digitálního Google formuláře do 23.5.2021.

Konečné výsledky festivalové soutěže budou zveřejněny v sobotu 29. 5. 2021 na http://www.kftp.cz, kdy budou vyhlášeny jak výsledky hlasování poroty, tak hlasování diváků (Cena diváka).

V případě uvolnění opatření a zlepšení situace proběhne v sobotu 29. 5. 2021 odpoledne na louce v Horním Jelení přehlídka kapel, na kterou Vás tímto srdečně zveme.

Děkujeme za úsilí, energii a čas, které věnujete práci porotce pro letošní 45. ročník Festivalu trampských písní v Horním Jelení. Tento ročník je svou on-line formou oproti předchozím ročníkům specifický. Věříme, že se vše zdárně podaří, i když je tento průběh festivalu pro nás všechny novinkou.

Děkujeme Vám, že napomůžete pokračovat v dlouholeté tradici festivalu a i díky Vám trampské písně v letošním roce k posluchačům dolétnou!