Aktuálně Tramuz

Před r. 2009, kdy již bylo jasné, že kamarád Prcek nedodržel dohodu sheriffů z Dunaje a jde si svoji cestou sbírek pro NM, kamarádi z KFTP se rozhodli myšlenku o realizaci vlastního trampského muzea českých a slovenských trampů realizovat ve smyslu dohody sheriffů a ve smyslu rčení ,, Trampi sobě ,,.

Hned na počátku byla přijata myšlenka, že trampské muzeum by mohlo stát v lokalitě, kde již tramping má mnohaleté kořeny.

Z tohoto důvodu bylo vytipováno město Horní Jelení, kde se každoročně pořádá festival trampských písní. Město Horní Jelení spadá do Pardubického kraje a tak zástupci KFTP počali jednat v r. 2009 na KÚ Pardubického kraje. Pardubický kraj je v hodnocení turistického ruchu veden na posledních příčkách a tak realizace trampského muzea by mohla přispět ke zlepšení situace v turistickém ruchu pardubického kraje. Bohužel, ale politici, napříč spektrem všech politických stran, na KÚ PK neměli zájem podpořit tento projekt a neuvědomovali si, že jde o uchování a záchranu kulturního dědictví českého státu o trampingu.

V roce 2010, při 35. FTP v Horním Jelení v souběžném programu FTP bylo představeno zatím v největší podobě trampské muzeum v tzv. prozatímní podobě mobilního trampského muzea českých a slovenských trampů. I na tuto expozici byly pozvání zástupci KÚ PK, ale bohužel ani zde nedošlo ke konkrétní dohodě o realizaci záměru.

Jeden ze přítomných novinářů Svatopluk Kodet sdělil zástupcům KFTP, že by měl pro realizaci záměru řešení. V létě r. 2010 bylo na popud S. Kodeta založeno OPS Československé muzeum v obci Uhersko ( cca 10 km od H.Jelení ). Bylo navrženo, že trampské muzeum by mohlo být v trampském areálu, kde by trampové a ne jen oni měli své další vyžití, ubytování, občerstvení, amfiteátr, stanovou základnu atd.V průběhu půl roku se ale ukázalo, že správní rada OPS Československé muzeum myslí spíše na vlastní zájmy, nežli na zájmy záměru muzea a trampů. Navíc předseda správní rady S. Kodet byl zapleten do kauzy podplácení štábu televize Prima a tato kauza měla dohru až u soudu. Celé to potom vyvrcholilo v r. 2011, kdy opět byla výstava expozic trampského muzea českých a slovenských trampů při 36. FTP v Horním Jelení a kde nikdo ze správní rady OPS nepředstavil záměr trampského areálu kamarádům trampům, ale o 14 dní později tento záměr představili vybraným politikům v Uhersku, kde mimo představení záměru muzea byla i prezentace statku p. Nováka.

,, O nás bez nás ,,

Téměř všichni trampové si udělali představu o co této skupině jde, že jim nejde o trampské muzeum, ale o jejich vlastní zájmy. Kamarád Fred z této party odešel a realizace trampského muzea českých a slovenských trampů je opět na začátku, ale nevzdáváme se a hledáme další možnosti, jak tuto dobrou myšlenku trampů realizovat.

V r. 2011 probíhaly další výstavy mob. trampského muzea na trampských akcích, již na zmíněném FTP v Horním Jelení, ale i na Troseckém širáku, Svojšickém podzimu… Došlo k početnému nárůstu informací, dokumentů, archiválií, trojrozměrných předmětů, které kamarádi posílali, nebo osobně předávali do muzea. V průběhu roku bylo muzeum rozšířeno i o další panely a expozice jako např. trampský sport, trampské dýmky, expozice Jardy Štercla, expozice trampských malířů a jiné…Na trampských akcích, v trampských časopisech probíhala propagace muzea, kamarádské diskuze a v neposlední řadě se podařilo pro myšlenku trampského muzea získat nové kamarády a sponzory. Díky sponzorům bylo pracoviště vybaveno novým multifunkčním zařízením a omyvatelného loga trampského muzea ve dvou velikostech.

Na podzim loňského roku se ve spolupráci Fred a Číča z T.O. Oregon Most podařilo uvést nové webové stránky  http://tramuz.webnode.cz/. A tím docílit větší informovanosti o trampském muzeu českých a slovenských trampů mezi širokou trampskou veřejností, ale i civilisty.

I nadále hledáme spolupracovníky, sponzory, vítáme dobré nápady k docílení realizace trampského muzea českých a slovenských trampů.