Historie K.F.T.P.

vlajka

K.F.T.P. neboli "Kamarádi Festivalu Trampské Písně", není a nikdy nebyla trampskou osadou, a až na drobné výjimky občasných organizačních slezin a festivalových ohňů, neprovozuje žádné specificky vandrácké aktivity. V současnosti jsme právně občanským sdružením, a neformálně spíše volným společenstvím trampů a sympatizujících, spojených přátelstvím a zájmem o trampskou kulturu, zvláště klasickou trampskou píseň, a snahou ji zpřístupnit všem bez rozdílu, nejen kamarádům a trampům.

K.F.T.P. patří už dlouhou dobu k hlavním pořadatelům a organizátorům Festivalu trampské písně v Horním Jelení.

Samotný Festival trampské písně vznikl v Horním Jelení v dobách, z dnešního pohledu už skoro historických. Faktický vznik lze vystopovat studiem dobových pramenů do dob už někdy začátkem ledna 1972, kdy v tehdejším Domě požárníků ve východočeském Horním Jelení zorganizoval tehdy mladý východočeský tramp Jirka "Fred" Jedlička ve spolupráci se svou domovskou T.O. Zlatá řeka ze Žďáru nad Orlicí, první, prapůvodní Večer trampských písní.

Z něj vznikla, zejména přispěním kamaráda Freda, myšlenka uspořádání celostátního Festivalu trampských písní, kterou se tentýž rok v červnu také podařilo uskutečnit.

Během následujících více než třiceti let proběhlo v Horním Jelení jedenatřicet ročníků Festivalu trampských písní (psáno na sklonku roku 2006), na jejichž zajišťování a organizaci se podílelo mnoho lidí, mimo jiné od svého založení i Kamarádi Festivalu Trampských Písní.

Je to při letmém zpětném pohledu do minulosti gigantická práce, která mimo jiné přispěla k tomu, že se K.F.T.P. stali známí v širokém společenství trampů, trampských muzikantů, osadních kapel, a vůbec lidí, kteří mají trampskou píseň rádi.
Je to kus práce, na kterou si každý, kdo kdy patřil k organizátorům festivalu nebo Kamarádům F.T.P. může být právem hrdý.

V průběhu ulynulých desetiletí se na organizaci a zajišťování festivalu spolupodílelo mnoho desítek lidí, které zde nelze vypsat jmenovitě. Ale i jim patří dík za to, co pro Festival trampské písně a propagaci trampské kultury udělali.

Z původních několika trampských nadšenců a mnoha dalších desítek sympatizujících, snažících se v oněch historických dobách režimní nepřízně myšlenku festivalu prosadit a uskutečnit, se během desetiletí zformovala skupina lidí, kterým na trampské písni a propagaci trampské kultury záleží. Ti dnes tvoří jádro K.F.T.P. v současné podobě.

fred

Historicky vznikli Kamarádi F.T.P. až v roce 1985.
Kamarád Jirka "Fred" Jedlička býval členem T.O. Zlatá řeka (původně Gold River) za Žďáru nad Orlicí. Její členové se až do roku 1985 aktivně spolupodíleli na organizaci prvních deseti pořádaných ročníků festivalu. V osmdesátém pátém roce se účasti na organizaci a zajišťování festivalu vzdali.
Aby mohl festival pokračovat i po odchodu T.O. Zlatá řeka, založil tehdy kamarád Fred, který se myšlenky festivalu vzdát nechtěl, téhož roku z širší skupiny kamarádů, známých a sympatizujících organizační jádro, které pojmenoval K.F.T.P. - Kamarádi Festivalu Trampských Písní.
K.F.T.P. se na pracích na organizaci a zajišťování festivalu podílí dodnes.

Koncem roku 2008 došlo v rámci KFTP k organizačním a právním změnám.
KFTP se právně změnila na občanské sdružení, a organizaci Festivalu převzali plně mladší kamarádi Jarda "Plavčík" Kubík a Pavel "Vlck" Bednář.

Na konci roku 2010 dochází k dalším organizačním změnám, kdy odchází Pavel "Vlck" Bednář. O organizaci festivalu se nadále stará Jarda "Plavčík" Kubík, Pavel Branda, Václav "Venca" Šraut a Václav Biňovec.

Kamarád Fred s několika dalšími dlouholetými členy KFTP zůstává i nadále členem užšího organizačního vedení Festivalu ve funkci poradce, ale většina náročné práce a povinností přechází na zmíněné mladší kamarády.
Držíme jim palce, aby v letité tradici Festivalu úspěšně pokračovali.