sign

 

 

K.F.T.P., neboli "Kamarádi Festivalu Trampských Písní" je v současnosti spolek, parta přátel, převážně trampů, ale hlavně lidí, se vztahem ke klasické trampské písni, kteří se podílejí na přípravě a realizaci Festivalu trampských písní v Horním Jelení. Tento hudební festival, svým způsobem velmi specificky zaměřený, se každoročně koná koncem května na východě Čech, v malém městečku Horní Jelení obklopeném lesy v podhůří Orlických hor.

Naší stěžejní snahou není ovšem pouze samotný Festival trampských písní, přestože představuje nejpodstatnější a celostátně známou aktivitu K.F.T.P.

Hlavním účelem naší činnosti je především snaha o propagaci a popularizaci určité části kulturního dědictví národa, dědictví, kterým mimo jiné trampská píseň už způsobem svého vzniku, obsahem a formou bezesporu je.

Chápeme, že podobná tvrzení vyzní v kontextu soudobé hudební tvorby a masové komerční produkce poněkud nadnešeně, ale nám na tom skutečně záleží. Jako trampové, ať již aktivní nebo bývalí, máme k trampské písni velmi vyhraněné emociální vztahy. Máme ji rádi.

ilustr1Snažíme se tedy, aby se pojem "klasická trampská píseň" nestal pojmem historickým. Aby se na něj veřejně nezapomělo. Neděláme to proto, že bychom chtěli vytvářet nějaké muzeum, nebo tradicionalistický skanzen pro pamětníky.

Nestojíme ani o to, stavět trampské písni pomník, nemáme k tomu důvod. Pomníky se staví mrtvým. Ale trampská píseň je stále živá. Stále se hraje a zpívá kolem táboráků, a v každé generaci, i v té nejmladší, nejsoudobější a zcela moderní, si trampská píseň (a nejen ta vyhraněně soudobá), nachází své ctitele, posluchače i interprety. Lidi, kteří ji mají rádi jako my.

Jednou z aktivit K.F.T.P. je i obsáhlý Archiv trampských ohňových písní, v němž je zpracována obsáhlá počítačová databáze trampských ohňových písní a na základě informací z mnoha zdrojů vytvářeny digitalizované notové záznamy těchto písní, často podle původních materiálů jejich autorů.

Další veřejnou aktivitou K.F.T.P. je již několik let i tento web. Obsah z části vychází z původního starého známého webu K.F.T.P., který byl dlouhou dobu naší jedinou internetovou aktivitou. Rozhodli jsme se ho zmodernizovat, rozšířit a zkvalitnit, aby se stal širokou veřejnou platformou pro všechny, kdo mají rádi trampskou píseň a mají vztah k historickým tradicím trampingu tak, jako my.

Další veřejnou aktivitou KFTP je "Archiv trampských osad", poměrně obsáhlá veřejná databáze současných i bývalých trampských osad, sdružení a spolků. Dále připravujeme "Archiv trampských fotografií" a "Archiv trampských dokumentů".