Názor od šerifa T.O.Stone City.

Uvedl bych že určitě je základem všeho chování k sobě, chováme se k sobě jako kamarádi i přesto že se vidíme třeba poprvé.

Zvykem je podávat si ruku se zalomením palce a pozdravit se Ahoj. Taktéž je zvykem chodit v tmavých odstínech přírodních barev, pokud tedy osada nemá daný stejnokroj ( např. : červenočerná košile...)

Zvykem je zpívat na ohni Vlajku či trampskou hymnu, zapalovat slavnostní oheň loučemi a ohniště mít ohraničené dvěma kruhy.Zvyklostí je též, že se o salvnostní oheň stará  Palivec či pekelník, nebo ohnivák a že mu za to je odměnou placka.

Zvykem je taky rozdávání camrátek všem účastníkům pozvaných na akci ( a to zdarma) a rozdávání placek výhercům soutěží.

Zvykem je v osadě volba sheriffa a jeho zástupce.

Zvykem je i označení příslušnosti k osadě tzv. domovenkou která se nosí na levém rameni a označení sheriffa a jeho zástupce hvězdou nošenou na levé straně hrudi. Každá osada má vlastní vlajku

Do trampské etikety bych uvedl určitě povstaní a smeknutí klobouku při vlajce či trampské hymně. Taktéž smeknutí klobouku při minutě ticha za kamarády, kteří už mezi námi nemůžou být. Osobně považuji za nevhodné vykřikovat při minutě ticha jména kamarádů, kteří jsou na psledním "Velkém" vandru, protože každý má spoustu kamarádů a vzpomíná si právě na ty svoje, kteří už odešli. Pak to místo minuty ticha vypadá jako minuta překřikování bab na tržišti.

Slavnostní oheň je posvátný tudíž se do něj nic nehází. Do uzavřeného kruhu vstupuje pouze
pekelník. Do otevřeného kruhu může vstoupit kdokoli. Za vstoupení do uzavřeného kruhu či vhození něčeho do ohně následuje trest, který uděluje sheriff.  Totéž platí když pekelník zneužije své postavení a odnáší posvátný oheň z kruhu (i to jsem už bouhžel žažil - odpaloval si cigáro idiot).

Do etikety také patří že když sheriff pořádající osady promlouvá k hostům tak hosté pokud možno mlčí.

Ahoj Dobrák.